Veľtrhy a výstavy

UCM v Trnave, prípadne niektorá jej súčasť , sa zúčastní na podujatiach:

Vedecký veľtrh 2018 (14. 9. 2018) 

Noc výskumníkov (28. 9. 2018)

AKADÉMIA & VAPAC® (8. 10. - 11. 10. 2018) 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (5. 11. - 11.11. 2018) 

Bibliotéka 2018 (8. 11. - 11. 11. 2018)