Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Podujatie k Cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia 2016 - pozvánka
Centrum európskych štúdii FSV UCM v Trnave v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku Vás pozývajú dňa 9.12.2016 o 9.00 hod. v malej aule na Bučianskej ul. na , ktorú od roku 1988 udeľuje EP osobnostiam, ktoré výnimočným spôsobom prispeli k svetovému boju za ľudské práva.

Erasmus+ Medzinárodná mobilita s partnerskými krajinami/K107 – výzva
Národná agentúra programu Erasmus+ zverejnila výzvu na predkladanie projektov na Medzinárodnú mobilita s partnerskými krajinami/K107. Termín na predloženie prihlášky / projektu je 2.12.2017 o 12.00 hod. Formulár žiadostí nájdete tu. Ďalšie informácie, pokyny a prezentácie nájdete: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=26 

Oznámenie o habilitačnej prednáške – Ing. Andrej Trnka, PhD.
Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.12.2016 sa v dolnej veľkej zasadačke rektora, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční: 

Kvapka krvi UCM v Trnave
V dňoch 28. - 29. novembra 2016 sa na akademickej pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo tradičné podujatie darovania krvi – Kvapka krvi UCM. Od roku 2011 išlo o 11. dobrovoľné darovanie, ktoré organizuje univerzita v spolupráci s Národnou transfúznou službou Trnava. Na darovaní krvi bol prítomný kolektív z NTS Trnava pod vedením MUDr. Chrvalovej.

Výsledky volieb do Akademického senátu UCM za rektorát
Výsledky volieb do Akademického senátu UCM za rektorát UCM nájdete tu.

Kariérny deň Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Dňa 23.11.2016 vo vstupných priestoroch univerzity zástupcovia z viac ako 18 firiem z rôznych oblastí podnikania a neziskového sektora predstavili ponuku pracovných miest pre súčasných študentov ako aj budúcich absolventov. Zástupcovia študentských organizácií ponúkli možnosť brigády, stáží a pobytov v zahraničí.
 

Skúšobný prístup do citačného manažéra CITACE PRO
Univerzitná knižnica UCM v Trnave v spolupráci s Citace.com, s. r.o., ponúka skúšobný prístup do citačného manažéru Citace PRO do 31.12.2016. Registrovať sa môžete na http://www.citacepro.com/.
 

Medzinárodná vedecká konferencia
V dňoch 14.-15. novembra 2016 sa uskutočnila medzinárodná výročná vedecká konferencia pri príležitosti 5. výročia založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

5. výročie Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave
V podvečer 15. novembra 2016 Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave oslávila 5. výročie svojho založenia. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave pôsobí v akademickom prostredí vysokých škôl od 1.12.2011.

Čestný titul Doctor honoris causa
Dňa 15. novembra 2016 rozšírené zasadnutie Vedeckej rady UCM udelilo čestný titul Doctor honoris causa dvom významným osobnostiam, ktorému predchádzalo schválenie návrhu Vedeckej rady FSV UCM 26. apríla 2016. 

ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie