Krištofíková Renáta

asistentka riaditeľky ústavu

kontakt: tel. 033 556 56 31
e-mail: renata.kristofikovajohn(zav.)doeucm.sk