Nomination deadlines (in Turkish) - Adaylik Son Basvuru Tarihleri

Adaylık Son Baºvuru Tarihleri

  • 1 Mayıs – Kıº dönemi ve tüm akademik yıl
  • 1 Aralık – Bahar dönemi

Her öğrenci aºağıda verilen bilgileri belirtmek zorundadır:

  • Kurum adı;
  • Erasmus Kodu;
  • Öğrencinin Soyadı;
  • Öğrencinin Adı;
  • Cinsiyet;
  • Öğrencinin geçerli e-mail adresi;
  • Erasmus konusu (alanı);
  • Kalıº Dönemi ve Kalıº Süresi (kıº dönemi, tüm akademik yıl, bahar dönemi).

Aday gösterilen tüm öğrenciler baºvuru süreci hakkında bilgi alacaklardır. Vize baºvurusu yapması gereken öğrencilere mümkün olduğunca çabuk baºvuru yapmaları önerilir.

Ek Bilgi: Bordo pasaport sahibi öğrenciler oturma iznine baºvurmak zorundadırlar. Yeºil pasaport öğrenciler de aynı ºekilde oturum iznine baºvurmalıdır. Aksi takdirde yalnızca 90 gün Slovakya’da kalma hakları vardır, 90 gün sonunda ülkeyi terk etmek zorundadırlar.

Aday olan öğrencilerin listesi, lenka.slovak(at)ucm.sk veya erasmus(at)ucm.sk (Dıº İliºkiler Bölümü - Uluslararası Ofis) adresine gönderilmelidir.