UCM expresses support for Ukraine

UCM створив для вас канал спілкування на help.uajohn(zav.)doeucm.sk
UCM создал для вас специальный адрес для связи help.uajohn(zav.)doeucm.sk

UCM expresses support for Ukraine (25.2.2022)

Legislation - Rector's measure No. 4/2022 (UKR, RUS)
Наказ ректора UCM №. 4/2022
Приказ ректора №. 4/2022
Measure of the rector of UCM 4/2022Adherence to the principles of behavior of students and university staff

UCM WILL PROVIDE EXTRAORDINARY SCHOLARSHIPS AND FURTHER AID TO UKRAINIAN STUDENTS
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, as an expression of support and solidarity, will provide aid to its Ukrainian students in the form of special scholarships, waivers of boarding school fees and the establishment of a solidarity account. At the beginning, they will be provided with an extraordinary contribution of € 300, possibly repeatedly depending on the situation.
This was stated in the interview by the rector of UCM, prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

MORE INFO:

Трнавський самоврядний край - інформація для українців Трнави та околиць - Контакти, робочі місця

Помоч - Трнава:
Cтуденти UCM з України, можливо, відберуть гігієнічні потреби і облеченіе потреби i інші потреби в BATERKÉRNI   -  https://baterkaren.sk/
Tреба контактувати: ahojjohn(zav.)doebaterkaren.sk
Адреса: Starohájska 1, Trnava

Інформація для українців, що прибувають у Словаччину
Словаччина повністю підготовлена прийняти очікуваний потік людей, що рятуються від війни. Ми вживаємо всіх заходів, щоб надати якісну допомогу на кордонах. На цій сторінці ви знайдете детальну інформацію про те, що чекатиме вас на кордоні та після його перетину до Словаччини.

Понуки бригади, праце:

Психологічнa підтримкa  (UKR)
UCM готує психологічну підтримку та дискусії, але зараз ми набираємо для цього перекладачів. Ви можете отримати консультацію рідною мовою на чеському сайті: https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina.
Університетський психологічний консультаційний центр (словацькою мовою): jana.holienkovajohn(zav.)doeucm.sk,  poradnajohn(zav.)doeucm.sk
UCM окрім послуг психологічної консультації, професійного робочого місця, що на тривалий час створено на базі ЦСМ, розпочав реалізацію нового проекту – серії групових зустрічей.
Групові зустрічі розраховані на українських студентів і зосереджені на їх емоційній підтримці та управлінні стресом. Перш за все, мета полягає в тому, щоб зменшити емоційне напруження та страх, які студенти можуть випробувати в результаті війни, що триває, та підтримати, щоб подолати психічно складну життєву ситуацію та кризу. Зустрічі відбуваються в психолого-консультативному центрі безпосередньо на території університету і перекладаються російською мовою. Якщо студенти зацікавлені в участі, вони можуть зареєструватися за контактною адресою: poradnajohn(zav.)doeucm.sk

Психологическa поддержкa (RUS)
UCM  готовит для вас и беседы, но в настоящее время для этой цели мы набираем переводчиков. Получить консультацию на родном языке можно на чешском сайте: https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina.
Свяжитесь с психологическим консультационным центром университета (на словацком языке): jana.holienkovajohn(zav.)doeucm.sk,">jana.holienkovajohn(zav.)doeucm.skporadnajohn(zav.)doeucm.sk
UCM в Трнаве, в дополнение к услугам психологического консультационного центра, профессионального рабочего места, созданного в течение длительного времени на территории UCM в Трнаве, начал реализовывать новый проект - серию групповых встреч.
Групповые встречи предназначены для украинских/ российских студентов и ориентированы на их эмоциональную поддержку и снятие стресса. Прежде всего, цель состоит в том, чтобы уменьшить эмоциональное напряжение и страх, которые студенты могут испытывать в результате продолжающейся войны, и помочь справиться с психологически сложной жизненной ситуацией и кризисом. Встречи проходят в психологическом консультационном центре непосредственно на территории университета и переводятся на русский язык. Если студенты заинтересованы в участии, они могут зарегистрироваться по контактному адресу: poradnajohn(zav.)doeucm.sk

Psychological counselling centre
We recommend you services of our psychological counselling centre (UCM, Faculty of Arts) to students and staff: poradnajohn(zav.)doeucm.sk, jana.holienkovajohn(zav.)doeucm.sk.">jana.holienkovajohn(zav.)doeucm.sk.
UCM in Trnava, in addition to the services of a psychological counseling center, a professional workplace established for a long time on the premises of UCM in Trnava, has started to implement a new project - a series of group meetings. Group meetings are designed for Ukrainian and Russian students and are focused on their emotional support and stress management. Above all, the aim is to reduce the emotional strain and fear that students may experience as a result of the ongoing war and support to cope with a mentally challenging life situation and crisis. The meetings take place in the psychological counseling center directly on the university premises and are interpreted into Russian. If students are interested in participating, they can register at the contact address: poradnajohn(zav.)doeucm.sk

Establishment of a DONATION ACCOUNT.
The purpose is to support the study and social security of UCM students in Trnava who find themselves in need. According to the decision of the UCM management and a special regulation, the funds will also be allocated to students of Ukraine or other war-torn countries.
More: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2981/

POSSIBILITY OF COVID -19 TESTING FOR STUDENTS ACCOMMODATED AT dormitory.
It is possible for students from the students' dormitory to test themselves at COVID 19  (also foreign students not living in the dormitory):

  • First Contact Room, ground floor:  Monday -  Friday, 8.00 am -  9.00 am

Важливі сайти, контакти/ Important websites, contacts: