Ďalšie aktuality

Psychologická podpora a poradenstvo
Práca, štúdium, rodina, osobný život - každý z nás môže občas mať pocit, že je toho na neho priveľa. Navyše, v aktuálnej situácii plnej neistoty a rôznych zmien, na ktoré sa musíme rýchlo adaptovať, čelíme ešte vyššiemu tlaku ako obvykle. Únava, stres, prežívanie úzkosti, intenzívny s...
čítať viac
Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/22 na UCM – on line
Dňa 20.9.2021 o 11.30 hod. (pondelok) sa uskutoční podujatie  - Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/22 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Vzhľadom na  pandemickú situáciou bude akademická slávnosť neverejná, iba pre pozvaných hostí.
čítať viac
UCM vyjadruje znepokojenie nad akademickou slobodou v Afganistane
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prináša vzdelanie všetkým vrstvám spoločnosti bez rozdielu na pohlavie, vierovyznanie, vek a rasu, pretože len kvalitne vzdelaná spoločnosť dokáže byť dobrým základom pre fungovanie moderného, súčasného a prosperujúceho štátu. Naša unive...
čítať viac
Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás vo veku 70 rokov navždy opustil doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
čítať viac
Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v akademickom roku 2021/2022
Opatrenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 6/2021
čítať viac
Kongres Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni - Pozvánka
Fakulta zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, srdečne pozvýva na V. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni, ktoré sa uskutočnia prezenčnou formou, v dňoch 14. - 15. 10. 2021 v Kongresovom centre Kúpeľného ostrova v Piešťanoch.
čítať viac
Stretnutie rektorov trnavských univerzít a dekana s predsedom TTSK
Na pôde Trnavského samosprávneho kraja sa dňa 23.8.2021 stretli rektori oboch trnavských univerzít – prof. Ing. Roman Boča, DrSc. a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom.
čítať viac
Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC
Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC bude prebiehať v pracovných dňoch, od 02.09.2021 do 30.09.2021, v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v miestnosti S0.6, na prízemí vľavo, budovy UCM na Nám. J. Herdu. Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použití...
čítať viac