Ďalšie aktuality

Prezidentka SR vymenovala nové profesorky UCM
Dňa 29. apríla 2021 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová prof. Mgr. Katarínu Slobodovú Novákovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia a prof. Ing. Ivanu Butoracovú Šindleryovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku...
čítať viac
Nové zloženie Akademického senátu UCM
Dňa 20. 04. 2021 zasadal Akademický senát UCM, ktorý schválil doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof. za predsedu AS UCM na obdobie rokov 2021 až 2024.
čítať viac
Inauguračná prednáška doc. Ing. Štefana Janečka, DrSc.
Na on-line rokovaní Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, dňa 20. apríla 2021, sa konala inauguračná prednáška doc. Ing. Štefana Janečka, DrSc. z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.
čítať viac
Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent – doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Dňa 20. apríla 2021 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odovzdal menovací dekrét o udelení titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia, doc. Mgr. Petrovi Fraňovi, PhD. z Filozofickej fakulty UCM v Trnave.
čítať viac
Konferencia FMK Megatrendy a médiá 2021
Tradičná konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie CM Megatrendy a médiá 2021 sa uskutoční on line dňa 21.4.2021 od 13.30 hod.
čítať viac
UCM na online veľtrhu vzdelávania v zahraničí
Dňa 18.04.2021 (v nedeľu) sa naša univerzita v gescii Oddelenia vonkajších vzťahov zúčastnila na online veľtrhu vzdelávania v Gruzínsku Edu Guide - International Education Online Fair.
čítať viac
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
Ustanovujúca schôdza Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Dňa 20. apríla 2021 (utorok) o 14.00 hod., sa uskutoční zasadnutie AS UCM v Trnave.

čítať viac