Newsletter ALUMNI klub UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave                         Ročník I., číslo 1/2023

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. je absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Doktorandské štúdium ukončila na Ústave etnológie SAV Bratislava, habilitovala na UKF v Nitre v roku 2012. Inaugurovala v študijnom odbore historické vedy na UCM v Trnave v roku 2021. Pôsobila ako profesorka na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UCM, fakultu tiež viedla ako dekanka. Zaznamenala viacero vedeckých aj manažérskych úspechov, je členkou niekoľkých domácich i medzinárodných projektov, ako aj rád vedeckých časopisov. Absolvovala viaceré zahraničné pobyty, realizovala medzinárodné spolupráce a získala niekoľko ocenení z externého prostredia.

 

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala profesorku Katarínu Slobodovú Novákovú za rektorku UCM (prvá žena na pozícii rektorky UCM) s účinnosťou od 22. mája 2022.

Rozhovor s rektorkou univerzity po jej nastúpení do funkcie si prečítajte v univerzitnom časopise Atteliér.

UCM News

UCM Appreciations

UCM People

UCM Offer of Courses

Doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium (Filozofická fakulta UCM)
Doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium (Filozofická fakulta UCM)
Inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov (Filozofická fakulta UCM)
Univerzita tretieho veku (Filozofická fakulta UCM)
Univerzita tretieho veku (Fakulta sociálnych vied UCM)
Špecializačné štúdium v odboroch Fyzioterapia v športe a telovýchove a Ergoterapia (Fakulta zdravotníckych vied UCM)
Špecializačné štúdium MPH-Master of Public Health (Fakulta zdravotníckych vied UCM)

UCM Upcoming Events

www.ucm.sk/absolventi-ucm

Kontaktujte nás

Sledujte nás na sociálnych sieťach

O nás

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pomáha rozvoju vedy a vzdelanosti na Slovensku. Vo svojom portfóliu má 146 študijných programov na piatich fakultách a jednom inštitúte v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom štúdiu, a to na Fakulte masmediálnej komunikácie, Fakulte prírodných vied, Fakulte sociálnych vied, Fakulte zdravotníckych vied, Filozofickej fakulte a Inštitúte manažmentu. Medzi hlavné poslania a priority univerzity patria uplatnenie absolventov v praxi, rozvoj kritického myslenia študentov, podpora hodnôt humanizmu a demokracie a taktiež rozvoj spoločnosti prostredníctvom vedy a výskumu v spoločenských aj prírodných vedách.