Ďalšie aktuality

Konferencia ANS 2019 (FPV) bola úspešná
V dňoch 25. 9. – 27.9. 2019 sa pod garanciou Fakulty prírodných vied uskutočnila 7. medzinárodná vedecká konferencia Applied Natural Sciences 2019, Perspectives in V4 Countries.
čítať viac
Voľby do Študentskej rady vysokých škôl
Zverejnenie mien kandidátov do volieb do ŠRVŠ za UCM, ktoré sa uskutočnia 29. 10. 2019 (utorok) od 9.00 h. do 15.00 h.
čítať viac
Slovak Night a Tour de Trnava
V rámci Welcome Weeku ESN Trnava zorganizovalo dve akcie pre Erasmus študentov prichádzajúcich na trnavské univerzity na mobilitu - Tour de Trnava a Slovak Night. Vo štvrtok 26.9.2019 sa uskutočnil slovenský večer, počas ktorého členovia ESN Trnava Erasmus študentom priblížili s...
čítať viac
Prorektor Sýkora na Prague School of Bioethics
Prof. RNDr. Peter Sýkora PhD. vystúpil dnes (17. 10. 2019) na prestížnom vedeckom podujatí  Prague School of Bioethics  príspevkom Therapeutic Gene Editing in Humans ako kľúčový spíker.
čítať viac
Účasť zástupcov UCM na výstave
Dňa 16.10.2019 sa zástupcovia fakúlt a rektorátne oddelenie UCM zúčastnili prezentácie Kam na strednú v Senici na pozvanie usporiadateľa akcie – Trnavského samosprávneho kraja. Prítomných privítali podpredseda TTSK - Ing. Pavol Kalman a vedúci odboru školstva, vedy výskumu a...
čítať viac
Študentská pôžička až do výšky 3500€
Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičku študentom vysokých škôl na akademický rok 2019/2020 podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.
čítať viac
Oznam o habilitačnej prednáške - JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení n...
čítať viac
Pracovné stretnutie rektora UCM k napĺňaniu Memoranda o porozumení s TTSK
9. októbra 2019 sa pán rektor UCM prof. Ing. R. Boča, DrSc., prorektor pre rozvoj doc. Ing. J. Bednárik, PhD, riaditeľ IFBLR MUDr. J. Štofko, PhD. MPH a vedúca oddelenia práce s verejnosťou Ing. J. Štefánková, Ph.D. stretli s riaditeľmi odborov Trnavského samosprávneho kraja -  s  ...
čítať viac