Ďalšie aktuality

17.4.2019
UCM sa prezentovala v Kyjeve
V dňoch 12. – 13. apríla 2019 sa konal medzinárodný veľtrh s názvom 35th Education Abroad, International Fair „Education Abroad“. Ide o najväčší vzdelávací veľtrh na Ukrajine, ktorý sa koná v centre Kyjeva. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 70 účastníkov z rôznych krajín, rôzne vzdeláv...
čítať viac
17.4.2019
UCM v médiách
Výber informácií publikovaných a zverejnených o Univerzite sv. Cyrila a Metoda v médiách (priebežne dopĺňané) nájdete v pravom roletovom menu Verejnosť – UCM v médiách.
čítať viac
16.4.2019
Projekt KapaCITY
V rámci Projektu KapaCITY - podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni organizuje Liga za ľudské práva tréning - Samospráva pre cudzincov žijúcich v Trnave na podporu súdržnosti komunity a podporu prepojenia so samosprávou.
čítať viac
14.4.2019
Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže k k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika
Študenti, chcete vyhrať zaujímavé ceny a stretnúť sa s Jozefom Banášom, autorom knihy "Prebijem sa! Štefánik"? Tak neváhajte, využite poslednú možnosť a zapojte sa do súťaže k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika.
čítať viac
11.4.2019
Špeciálne Erasmus+ granty na akademický rok 2019/2020
Výzva 2019 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby.
čítať viac
10.4.2019
Schválené udelenia vedecko-pedagogického titulu docent
Fakultné vedecké rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave schválili udelenia vedecko-pedagogického titulu docent nasledovne:

dňa 14.3.2019 Vedecká rada Filozofickej fakulty UCM : doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD., docentka v študijnom odbore 3.1.3 etnológia, doc. PhD...
čítať viac
8.4.2019
Rozpočet UCM definitívne schválený
Správna rada UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2019 schválila rozpočet UCM na r. 2019 všetkými hlasmi prítomných členov Správnej rady.
čítať viac
8.4.2019
Spolupráca s TASR
Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof. a generálny riaditeľ TASR PhDr. Vladimír Puchala dňa 26. marca 2019 podpísali spoločné memorandum, v rámci ktorého budú mať študenti možnosť absolvovať platené stáže v Tlačovej agentúre Slo...
čítať viac