04. 04. 2019 - A

  4.4.2019 - 6.4.2019    Prezentácia UCM v Kazachstane

V týchto dňoch naše kolegyne z Filozofickej fakulty prezentujú UCM v Trnave na veľtrhu Education and Career, 04 - 06 April 2019 v meste  Almaty, Kazahstan, organizovanom Kazakhstan International Exhibition, EC „Atakent“. Veľtrh prebieha v termíne 04.04. – 06.04.2019.

PhDr. Andrea Koltaiová, PhD. (FMK) a študentka  FF Anitsa Yankina  propagujú štúdium na univerzite, komunikujú o možnostiach školských i mimoškolských aktivít a reprezentujú celú našu univerzitu so všetkými jej ponúkanými možnosťami.

Veľtrh je otvorený každému, kto mal záujem dozvedieť sa o možnostiach štúdia na niektorom z programov a stupňov vysokoškolského štúdia v Európe.

Prezentuje sa nielen v stánkoch, ale aj v užších pracovných skupinách a sekciách, kde je možnosť nadviazania bližšej spolupráce ešte intenzívnejšia.

Oddelenie práce s verejnosťou univerzity v spolupráci s fakultami, inštitútom a oddelením vonkajších vzťahov  pripravili pútavú výzdobu stánku/výstavnej kóje (celoplošný polep)  príťažlivého  dizajnu  a propagačné materiály, ktoré sú poskytované  záujemcom o štúdium (letáky, brožúry v anglickom a ruskom jazyku, perá, ceruzky a pripínacie odznaky UCM). I týmto spôsobom zanechá naša univerzita  v návštevníkoch veľtrhu stopu a prispeje k prípadnému nárastu zahraničných študentov na našej alma-mater.

Pozrite si prosím vo fotogalériu, ako to v Kazachstane vyzerá.

Brožúrky/booklety  v ruskom a anglickom jazyku dostupné TU.