04. 11. 2013

  4.11.2013    Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa

Dňa 4.11.2013 sa konalo v Kongresovom centre Smolenického  zámku slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozšírené o Vedecké rady Fakulty masmediálnej komunikácie  a Fakulty prírodných vied.
Na slávnostnom zasadnutím bol udelený čestný titul Doctor honoris causa profesorovi Zygmuntovi Baumanovi a profesorovi Dr. hab. Boguslawovi Buszewskému.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnili rektori a prorektori univerzít na Slovensku, členovia Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, členovia vedeckých rád fakúlt, predseda Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, členovia Akademického senátu UCM v Trnave, členovia Správnej rady UCM v Trnave, ako aj rodinní príslušníci ocenených.
Významnými hosťami boli titulárny veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Stanislav Borek, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Štefan Chudoba, PhD., riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Andrzej Jagodzinski.