05. 09. 2019

  5.9.2019    Rektor v Trnavskom rádiu

Pán rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dnes po roku navštívil Trnavské rádio a  porozprával poslucháčom o uplynulom roku na UCM – čo za urobilo v oblasti úprav budov, učební, oddychových priestorov, ako sa podarilo vylepšiť študentský komfort v duchu hesla “Dajme študentovi, čo mu patrí“.  Ďalej  o tom, kam sa bude uberať naša univerzita v ďalšom období po stránke študijných programov  a aj ďalších aktivitách, spojených s hlavným poslaním univerzity - vzdelávaním a vedeckým bádaním. Popísal taktiež súčasný stav spolupráce s mestom, župou i vysokoškolskými inštitúciami na území mesta a aj trend, kam by sa spolupráca mohla uberať.