05. 12. 2018-A

  5.12.2018    Charitatívna zbierka bola úspešná

Dňa 5. decembra 2018 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala Charitatívna zbierka odevov a predmetov dennej spotreby s cieľom pomôcť tým, ktorí sa ocitli v materiálnej tiesni. Išlo o pilotnú akciu organizovanú na podnet univerzity a konala sa pod záštitou rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a župana Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefa Viskupiča.

Zbierka dopadla mimoriadne úspešne, nakoľko sa počas 6 hodín vyzbieralo viac ako 30 vriec, pre niekoho nepotrebných vecí. Tie budú odovzdané do domovov sociálnych služieb a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, občianskych združení pracujúcich s klientom v ohrození, centier pomoci pre rodiny, útulkov a zariadení núdzového bývania. Okrem šatstva pre všetky vekové kategórie sa vyzbieralo tiež množstvo obuvi, posteľnej bielizne, prikrývok či vankúšov. Nechýbali domáce potreby či potreby pre deti v podobe hračiek a knižiek.

Opäť sa potvrdilo, že našim zamestnancom a študentom nie sú ťažké osudy iných ľahostajné a keď môžu, vždy pomôžu.

Všetkým, ktorí prispeli, patrí veľké ďakujeme!