05. 12. 2018

  5.12.2018    Ucm Chce poMôcť

„Nemôžeme pomôcť každému, ale každý môže pomôcť niekomu.“

UCM v Trnave v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) organizuje

dňa 5. decembra 2018 (streda) CHARITATÍVNU ZBIERKU.

Cieľom je pomôcť ľuďom v núdzi, ale aj klientom domovov sociálnych služieb v našom regióne. Odovzdanie vyzberaných predmetov do Domovov sociálnych služieb organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, Občianskych združení pracujúcich s klientom v ohrození, centier pomoci pre rodiny, útulkov a zariadení núdzového bývania do 15. januára 2019 prostredníctvom sociálneho odboru Úradu TTSK..

Vážení kolegovia, milí študenti, ak chcete prispieť do zbierky, miesta prijímania predmetov dňa 5.12.2018 budú:

  • UCM v Trnave, prízemie, budova rektorátu,  Nám. J. Herdu 2, Trnava
  • UCM v Trnave , prízemie, budova Fakulty sociálnych vied,  Bučianska ul. 4/A
  • Úrad Trnavského  samosprávneho kraja, prízemie, Starohájska 10, Trnava

Akciu garantujú rektor UCM v Trnave prof. R. Boča a župan TTSK Mgr. J. Viskupič.

Ďakujeme vopred za príspevky do zbierky.