06. 03. 2018

  6.3.2018    Deň s Portálom

Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave zahájila 6. marca 2018, už tradične, predajná výstava odbornej literatúry Deň s Portálom, ktorú univerzitná knižnica pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Portál. Výstava bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, doktorandom, študentom i pracovníkom knižníc, ktorí si mohli doplniť svoje knižnice o kvalitnú literatúru.

Podujatie otvorila riaditeľka Univerzitnej knižnice Darina Kráľová, vo svojom príhovore informovala o podujatiach a aktivitách Univerzitnej knižnice UCM počas 19. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebieha v dňoch 5.3. - 10.3.2018 vo všetkých knižniciach na Slovensku - verejných, vedeckých, akademických i špeciálnych.

Počas celého týždňa UK UCM ponúka amnestiu pre zábudlivcov - odpustenie sankčných poplatkov za oneskorené vrátenie dokumentov do knižnice, voňavú šálku kávy alebo čaju pre návštevníkov knižnice a študenti sa môžu zapojiť do súťaže k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

Na účastníkov workshopu čakalo na stoličke aj milé prekvapenie ...

Súčasťou výstavy boli aj dve sprievodné podujatia: o 9.00 hod. sa uskutočnila prezentácia vydavateľskej produkcie vydavateľstva Portál a súťaž pre študentov Poznáš vydavateľstvo PORTÁL?, ktorú pripravila zástupkyňa vydavateľstva na Slovensku PaedDr. Nadežda Čabiňáková. Aktívni študenti získali knižnú odmenu.

O 13.00 hod. sa konala prezentácia knihy Žijte své lepší já a motivačný workshop Nech sa deje, čo sa deje, si víťaz!, ktorý viedla koučka a autorka knihy Žijte své lepší Já,  Janette Šimková. Na záver sa konala autogramiáda.