06. 03. 2019

  6.3.2019    Prednáška Alexander Veľký a MY

Prednáška Alexander Veľký a MY

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici UCM 6. marca 2019 zaujímavá prednáška na tému Alexander Veľký a MY. Hostia, doc. PhDr. Michal Habaj, PhD.Mgr. František Hříbal, PhD., autori úspešnej publikácie Alexander Veľký, pútavo prezentovali výsledky svojho výskumu, predstavili osobnosť Alexandra Veľkého, ktorý zohral podstatnú úlohu nielen v priestore, ale i v čase a významne ovplyvnil neskoršie dejiny Európy i Slovenska.