06. 11. 2017

  6.11.2017    Prednáška prof. ThDr. PhDr. Petra Zubka, PhD.

V Univerzitnej knižnici UCM sa konala 6. novembra 2017 zaujímavá prednáška Kult sv. Cyrila a Metoda na prelome stredoveku a novoveku v strednej Európe, ktorú predniesol historik, slavista, katolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg prof. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD. Podujatie pripravila Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave v rámci Týždňa vedy a techniky 2017 FF UCM v Trnave.