07. 03. 2018

  7.3.2018    Prezentácia publikácie Kopánka - Execír

Prezentácia publikácie Kopánka – Execír, spolu s autorským čítaním, sa uskutočnila 7. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice. Autori, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., PhDr. Martina Bocánová PhD. a PhDr. Martin Priečko, PhD., predstavili publikáciu a každý z autorov informoval o časti, ktorú spracoval. Do následnej diskusie sa zapojila aj Mgr. Klaudia Mišovičová, ktorá spolupracovala s autormi pri príprave publikácie. Na záver sa konala autogramiáda.

Podujatie pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc Filozofická fakulta UCM v Trnave, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave a  Univerzitná knižnica UCM v Trnave.