08. 11. 2018-A

  8.11.2018    Stretnutie s jubilantami

Dňa 8.11.2018.sa uskutočnilo stretnutie s jubilantami, ktorí v roku 2018 oslávili jubileum – 50 rokov, 60 rokov,70 rokov.

Posedenie sa nieslo v pozitívnej a príjemnej atmosfére. Pán rektor predniesol príhovor, v ktorom sa venoval aktivitám v minulom období, výhľadom do budúcnosti a poďakoval kolegyniam a kolegom za doteraz vykonanú prácu. V neposlednom rade zagratuloval všetkým jubilantom a zaželal im predovšetkým zdravie, ale i pracovné úspechy a pohodu v osobnom živote.

Za všetkým zúčastnených vyslovil  pár slov poďakovania Dr.h.c. prof. Stanislav Miertuš.

Celé vedenie UCM i všetci kolegovia želáme jubilantom všetko najlepšie.