09. 10. 2018

  9.10.2018 - 11.10.2018    Boli sme na VAPAC-u

V dňoch 9.10. - 11.10.2018 sa v bratislavskom Národnom tenisovom centre uskutočnil pod záštitou p. Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre energetiku, p. Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, a p. Mareka Šmida, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, 22. ročník veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia@VAPAC®.

Veľtrh ponúkol priestor na prezentáciu slovenských a zahraničných univerzít s cieľom poskytnúť uchádzačom o štúdium na vysokých školách vyčerpávajúce informácie o možnostiach štúdia. Cieľovou skupinou vystavujúcich na veľtrhu nie sú len priamo stredoškoláci, ale aj ich rodičia, takisto výchovní poradcovia, ale i široká verejnosť, pokiaľ má záujem o doplnenie si štúdia a vedomostí niektorou z foriem štúdia dostupných na trhu.

V prvý deň bol veľtrh slávnostne otvorený riaditeľkou veľtrhu p. D. Kráľovičovou a príhovormi p. Jurkoviča z MŠVVaŠ SR, p. Ladislava Mika (Zastúpenie Európskej komisie  na Slovensku) a p. Mareka Šmida (prezidenta SRK).

Počas 3 dní následne prebiehali prezentácie vo výstavných stánkoch a takisto v sprievodných diskusiách a prezentáciách.

UCM v Trnave tradične mala svoj stánok obsadený študentmi všetkých fakúlt, zamestnankyňami inštitútu a oddelenia PR univerzity, ktoré aktivitu zastrešilo. Všetci sa snažili podať maximálne a vyčerpávajúce informácie študentom a ďalším návštevníkom, ktorí o univerzitu a štúdium prejavili záujem.

Všetkým prezentujúcim patrí vďaka, zúčastnené študentky a študenti budú navrhnutí na udelenie motivačného štipendia.