10. 06. 2019

  10.6.2019 - 14.6.2019    Prax na FPV pre žiakov

V dňoch 10.6-14.6.2019 bola realizovaná na pôde Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach odborná laboratórna prax z mikrobiológie pre žiakov 3. ročníka Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Žiaci získali vedomosti a absolvovali aj praktické ukážky týkajúce sa prípravy a sterilizácie živných pôd, očkovania mikroorganizmov, získavania čistých kultúr mikroorganizmov, realizácie základných biochemických testov a mikroskopovania.