10. 11. 2015

  10.11.2015    Ocenenie CAF

Zástupcovia univerzity preberali ocenenie CAF
Dňa 10. novembra 2015 sa v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý univerzita získala na základe Site Visitu hodnotiteľov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci externej spätnej väzba modelu CAF.
Slávnostný večer sa konal za prítomnosti predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jozefa Mihoka, generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR Petra Plavčana, ministra spravodlivosti SR Tomáša Borca, rektorov  a ďalších významných osôb.

Site Visit sa na pôde univerzity uskutočnil 22.6.2015, kde hodnotitelia preverovali, či organizácia implementovala model CAF efektívne.
Špeciálne sa zamerali na analýzu samohodnotenia a na zostavovanie, komunikáciu a implementáciu plánu zlepšovania. Dôležitou súčasťou boli i rozhovory s členmi CAF tímu, ktorí boli bezprostredne do celého procesu zapojení, ale taktiež i so zainteresovanými stranami, ako sú napr. študenti, zamestnanci a partnerské organizácie, ktoré bezprostredne na implementácii modelu CAF neparticipovali.