12. 04. 2018

UCM v Trnave udelila titul docent

Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2018 udelila vedecko – pedagogický titul docent v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa PhDr. Jaroslavovi Mihálikovi, PhD.

Novému docentovi srdečne blahoželáme.