12. 04. 2019

  12.4.2019 - 13.4.2019    UCM sa prezentovala v Kyjeve

V dňoch 12. – 13. apríla 2019 sa konal medzinárodný veľtrh s názvom 35th Education Abroad, International Fair „Education Abroad“. Ide o najväčší vzdelávací veľtrh na Ukrajine, ktorý sa koná v centre Kyjeva. Zúčastňuje sa na ňom viac ako 70 účastníkov z rôznych krajín, rôzne vzdelávacie inštitúcie či popredné vzdelávacie agentúry.

Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave reprezentovali naši kolegovia : PhDr. Anna Plačková, PhD. (IFBLR), doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. mim. prof. (FPV) a Mgr. Michal Garaj, PhD. (FSV), a tak boli uchádzačom o štúdium na našej univerzite podané informácie od tých najpovolanejších.

Stánok Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave navštívil aj veľvyslanec SR na Ukrajine Marek Šafin, ktorý navrhol možnosť spolupráce ohľadom štúdia ukrajinských študentov na našej univerzite.