13. 03. 2019

  13.3.2019    Stretnutie predstaviteľov veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku a predstaviteľov UCM v Trnave

Dňa 13.marca 2019 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku  a predstaviteľov UCM v Trnave.

Zahraničná delegácia bola tvorená p. Vierou Mockerovou ( Science and Innovation Officer), p. Alexandrom Hill  a zástupcami Coventry University, p. Paul Noon (prorektor pre podnikanie a inovácie) a prof. Siraj Ahmed Shaikh
Rokovanie viedol prof. Ing. Roman Boča, DrSc, rektor UCM. Ďalej sa  zúčastnili prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (prorektor pre kvalitu a vedu), JUDr. Marcel Vysocký, PhD. (vedúci oddelenia vonkajších vzťahov), prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. a doc. RNDr. Ladislav Huraj, PhD. z  Katedry aplikovanej informatiky Fakulty prírodných vied UCM.

Témou spoločného stretnutia boli otázky možnej spolupráce medzi univerzitami, najmä vo vedeckovýskumnej a projektovej oblasti (konkrétnejšie v oblasti bezpečnosti, antiterorizmu, kybernetickej bezpečnosti, autonómnej dopravy, bioetiky).