13. 05. 2016

  13.5.2019    4. ročník podujatia s názvom UCM Night Run

Pred samotným štartom sa bežci spoločne rozcvičili. Následne bežali trasu dlhú 5,6 km so štartom o 20.00 h. na Rybníkovej ulici. Pokračovali po Hlbokej, okolo Západoslovenského múzea smerom na Kapitulskú, popri Bazilike svätého Mikuláša na Hlavnú vedľa Mestskej veže. Odtiaľ na Hospodársku popri Bernolákovej bráne smerom na Františkánsku. Cieľ bol opäť na Rybníkovej.

„Trasa je vhodná pre bežcov aj nebežcov. Cieľom bolo spojiť príjemné s užitočným. Beh je jeden z najlepších rekreačných športov a Trnava jedno z najkrajších miest na Slovensku. Netradičným nočným behom v centre mesta sme chceli ukázať, aké dôležité je aktívne športovať a zároveň ponúknuť krásu historického centra mesta vo večerných hodinách,“ priblížila zámer podujatia Juliána Odziomková, vedúca Kabinetu eventov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorá pod záštitou rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a dekanky Fakulty masmediálnej komunikácie UCM doc. PhDr. Ľudmily Čábyovej, PhD., podujatie zorganizovala spoločne so študentmi.

Podujatie podporilo aj občianske združenie Bernohy, ktoré sa snaží o osvetu behu u širšej trnavskej verejnosti. Napriek nepriaznivému počasiu sa podujatia zúčastnilo vyše 200 účastníkov, medzi ktorými panovala dobrá nálada počas celého večera.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník podujatia!