13. 06. 2019

  13.6.2019    Športový deň UCM 2019

Dňa 13. júna 2019 sa konal Športový deň zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V areáli Eventlandu v Lehniciach sa stretli kolegovia, aby sa spoznali aj v iných, než pracovných situáciách, spoločne si zašportovali a utužili tak vzájomné vzťahy.

Počas športového dňa bolo pre zamestnancov pripravených 7 stanovíšť: volejbal, futbal, stolný tenis, šach, lukostreľba a jazda na buginách. Súťažilo sa medzi jednotlivými fakultami, inštitútom a rektorátom. Zamestnanci si zmerali svoje sily vo futbalovom a volejbalovom turnaji, v lukostreľbe i vo varení gulášu.

Absolútnym víťazom sa stala Fakulta sociálnych vied UCM.
Gratulujeme !