14. 03. 2018

  14.3.2018    Rozprávka (nie tak celkom) známa

Prednáška Mgr. Jany Pácalovej, PhD., na tému Rozprávka (nie tak celkom) známa sa uskutočnila 14. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice.  Literárna vedkyňa, Mgr. Jana Pácalová, PhD.,  pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV a venuje sa výskumu rozprávok v romantizme a klasické rozprávky z tohto obdobia autorsky spracováva pre deti. Podujatie pripravila pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky /16. marec/ Univerzitná knižnica UCM v Trnave a Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave.