15. 11. 2017

  15.11.2017    Prednáška a seminár o Slovenskom národnom korpuse

V študovni univerzitnej knižnice sa 15. novembra 2017 uskutočnila prednáška  PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D., vedúcej oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústav Ľudovíta Štúra SAV, na tému Textové a jazykové databázy Slovenského národného korpusu ako zdroje informácií (nielen) o slovenskom. Podujatie pripravila  Filozofická fakulta UCM v Trnave, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave. Na prednáške spolu s praktickým inštruktážnym seminárom sa zúčastnilo asi 30 účastníkov.