17. 07. 2015

  17.7.2015    Univerzita získala titul Efektívny používateľ modelu CAF

Na základe Site Visitu hodnotiteľov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR so sídlom v Bratislave v rámci Externej spätnej väzby modelu CAF, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave získala titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Site Visit sa na pôde univerzity uskutočnil 22.6.2015, kde hodnotitelia preverovali, či organizácia implementovala model CAF efektívne.

Špeciálne sa zamerali na analýzu samohodnotenia a na zostavovanie, komunikáciu a implementáciu plánu zlepšovania. Dôležitou súčasťou boli i rozhovory s členmi CAF tímu, ktorí boli bezprostredne do celého procesu zapojení, ale taktiež i so zainteresovanými stranami, ako sú napr. študenti, zamestnanci a partnerské organizácie, ktoré bezprostredne na implementácii modelu CAF neparticipovali.