17. 12. 2018

  17.12.2018

Dňa 17.12.2018 sa konalo Predvianočné stretnutie zamestnancov rektorátu UCM v Trnave. Na stretnutí sa zúčastnilo vedenie UCM na čele s rektorom, prof. Romanom Bočom,  dekani všetkých fakúlt a riaditeľ inštitútu UCM - doc. Katarína Slobodová Nováková, doc. Jozef Sokol, doc. Jaroslav Mihálik, doc. Rudolf Rybanský, MUDr. Juraj Štofko, predseda AS UCM, Dr. Jozef Lenč a kvestor UCM, Dr. Marcel Behro. Rektor UCM, prof. Ing. Roman Boča, DrSc., pozdravil prítomných krátkym príhovorom, v ktorom zrekapituloval uplynulé obdobie a načrtol ďalšie aktivity, ktoré nás v novom roku čakajú. Zaželal prítomným pohodové prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku.

Prítomní si počas posedenia vypočuli piesne v podaní študentky Gymnázia J. Herdu v Trnave K. Bachoríkovej a tancom ich potešili deti od 5 do 18 rokov zo súboru Orientálne slniečko. Niektorí okrem darčeka mali šťastie a vyhrali i jednu z cien z tomboly. Akcia pokračovala spoločenským posedením a zábavou pri hudbe.