19. 12. 2018

  19.12.2018    Inaugurácia dekanky Fakulty masmediálnej komunikácie UCM

V stredu 19. 12. 2018 rektor UCM v Trnave, prof. Ing. Roman Boča, DrSc., inauguroval do funkcie dekanky Fakulty masmediálnej komunikácie doc. PhDr. Ľudmilu Čábyovú, PhD., ktorá na pozícii dekana vystriedala doc. Ing. Rudolfa Rybanského, CSc. Pani dekanka vstúpi do funkcie dňa 1.1.2019.

Prajeme novej pani dekanke vo funkcii veľa úspechov a správnych rozhodnutí.