20. 08. 2019

  20.8.2019 - 24.8.2019    Účasť UCM na medzinárodnej konferencii ECONOMY & BUSINESS 2019

V dňoch 20. - 24. 8. 2019 sa vo Flora EXPO CENTER, Burgas, Bulharsko, konal 18. ročník medzinárodnej konferencie ECONOMY & BUSINESS 2019. Na konferencii sa aktívne zúčastnila doc. Ing. Renata Nováková, PhD., riaditeľka ÚOS UCM v Trnave s prednáškou Creative Quality Management – perspective for SMEs.  Vysokú úroveň konferencie potvrdzuje, že na nej vystúpili  odborníci z univerzitného prostredia nielen z Európy, ale i Japonska, Izraela, Spojených štátov amerických a pod. Doc. Nováková Renata je súčasne šéfredaktorkou zahraničného on-line  časopisu (http://www.scientific-pubications.net) . Za významný výsledok rokovaní je možné považovať i prípravu Memoranda o spolupráci medzi UCM v Trnave a organizáciou International Scientific Events, so sídlom v Bulharsku. Výstupom by mala byť  priama spoluúčasť Ústavu občianskej spoločnosti UCM v Trnave na organizovaní 19. ročníka medzinárodnej konferencie ECONOMY & BUSINESS 2020.