20. 09. 2019

  20.9.2019    Zahraničný profesor z Japonska na UCM

20. septembra 2019  rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. spolu s doc. RNDr. Jánom  Titišom, PhD. a RNDr. Cyrilom Rajnákom, PhD.,  prijali vzácneho zahraničného hosťa - prof. Dr. Masahiro Yamashitu z Tokoku University (Japonsko). Prof. Yamashita  je celosvetovo uznávaným odborníkom v oblasti koordinačnej chémie, spintroniky a molekulového magnetizmu (Scientiometria: h-index: 55, citations: 13615, original papers:456, review articles: 91, books: 19). Odborníci z UCM na čele s pánom rektorom a prof. Yamashita viedli odbornú diskusiu na tému koordinačnej chémie a rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti molekulového magnetizmu.

Program zahraničného pána profesora pokračoval pozvanou prednáškou na tému: Quantum Molecular Spintronics Based on Single-Molecule Magnets: Kondo Effect, Single-Molecule Memory, and MOF-Spintronics. 

Prednáška sa uskutočnila na pôde univerzity pre  UCM pre doktorandov a zamestnancov Fakulty prírodných vied a prípadných ďalších záujemcov o tematiku.

Pobyt prof. Yamashitu bol doplnený prehliadkou Trnavy, Bratislavy a ďalšími aktivitami, ktoré predstavili japonskému hosťovi našu univerzitu, Trnavu, región i Slovensko.

Vyvrcholením návštevy bolo udelenie čestného titulu Doctor Honoris Causa na slávnostnom otvorení akademického roku 2019/2020 UCM v Trnave.

Viac: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2207/