20. 11. 2018

  20.11.2018    Zasadnutie vedeckej rady UCM v Trnave

Pod vedením rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. dňa 20.11.2018 po prvýkrát zasadla Vedecká rada UCM v novom zložení v tomto akademickom roku na pracovnom rokovaní.

Zasadnutie sa nieslo v pozitívnej atmosfére, čo do budúcnosti dáva dobré predpoklady pre spoločnú prácu a rozhodovanie dôležité pre ďalší rozvoj a napredovanie univerzity.

Všetkým novým členom grémia želáme veľa úspechov v novej pozícii. Zároveň prajeme, aby spoločne so staronovými členmi urobili veľa dobrých rozhodnutí v prospech našej alma mater.