22. 01. 2020

V sobotu 25.1.2020 o 18.00 hod. na dvojke (RTVS) bude odvysielaný magazín VEDA A TECHNIKA s Gregorom Marešom. Témou bude nukleárna magnetická rezonancia a konkrétne bude odvysielaná reportáž z FPV z laboratórií na FPV v Špačinciach a rozhovory s p. rektorom prof. Ing. Romanom Bočom, DrSc. a vedúcou laboratória Jadrovej magnetickej rezonancie RNDr. Zitou Tokárovou, PhD.

FB VaT magazín