24. 09. 2019-B

  24.9.2019 - 26.9.2019    XXIII. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS – AKADÉMIA BRATISLAVA 2019

V dňoch 24.9.2019 - 26.9.2019 prebehol v Bratislavskej Inchebe XXIII. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS – AKADÉMIA BRATISLAVA 2019. Nakoľko je to skvelá príležitosť oboznámiť mladých ľudí s našim novým študijným programov Manažment kvality, vybrali sme za nimi, aby sme prilákali ich pozornosť.  

Študenti budú mať príležitosť vzdelávať sa v uvedenom študijnom programe v akademickom roku 2020/2021.