25. 02. 2016

  25.2.2016    Slávnostné odovzdanie Auly UCM do užívania

Dňa 25.2.2016 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do užívania  Prístavby vzdelávacích priestorov - Auly Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za účasti štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Vladimíra Kováčika, poslanca NR SR  Petra Náhlika, rektora Trnavskej univerzity v Trnave Mareka Šmída, prodekana MTF STU v Trnave Milana Marônku, zástupcov dodávateľských firiem, členov Správnej rady, Akademického senátu, Kolégia rektora UCM v Trnave a akademickej verejnosti.

Po úvodnom príhovore rektora UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc. bola štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR a rektorom univerzity prestrihnutá páska, čím bola Aula UCM v Trnave slávnostne uvedená do užívania. Následne so svojím príhovorom vystúpil štátny tajomník MŠVVa Š Vladimír Kováčik. Podujatie kultúrne obohatili prednesom básne prof. Božidara Turzonovová a univerzitný spevácky súbor UNITTY. 

Na záver podujatia boli prítomným predstavené novootvorené priestory. 

Počas celého podujatia  prebiehala prezentácia fotografií dokumentujúcich celý priebeh prístavby až po vízie do budúcnosti.