25. 09. 2019

  25.9.2019 - 26.9.2019    Slovak Night a Tour de Trnava

V rámci Welcome Weeku ESN Trnava zorganizovalo dve akcie pre Erasmus študentov prichádzajúcich na trnavské univerzity na mobilitu - Tour de Trnava a Slovak Night. Vo štvrtok 26.9.2019 sa uskutočnil slovenský večer, počas ktorého členovia ESN Trnava Erasmus študentom priblížili slovenské zvyky a tradície, krajinu, národné jedlá, ale aj ESN SK a ESN Trnava. V programe bola zaradená prezentácia o Slovenskej republike, na ktorú nadväzoval súťažný kvíz. Erasmus študenti mali možnosť ochutnať typické slovenské jedlá a nápoje ako halušky, kofolu a iné. O kultúrny program sa postarala huslistka Katka, ktorá študentom zahrala okrem štátnej hymny aj ľudové piesne. Záver večera sa niesol v atmosfére zábavy a hier, ktoré pomohli študentom viacej sa spoznať a v tomto duchu sme aj odštartovali nový semester.

Tour de Trnava sa uskutočnilo dňa 25.9. 2019, kedy členovia ESN sprevádzali študentov po našom meste a jeho historických pamiatkach.