26. 03. 2019

  26.3.2019    Spolupráca s TASR

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof. a generálny riaditeľ TASR PhDr. Vladimír Puchala dňa 26. marca 2019 podpísali spoločné memorandum, v rámci ktorého budú mať študenti možnosť absolvovať platené stáže v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR) príp. získať motivačné štipendium. Súčasťou dohody je spolupráca pri tvorbe bakalárskych, diplomových prác, ale i možnosť výučby odborníkov z TASR na fakulte. Viac informácií TU.