27. 04. 2016

  27.4.2016    GAUDEAMUS - Študentská osobnosť roka

Dňa 27.4.2016 sa v Aule UCM v Trnave konal slávnostný večer Gaudeamus - študentská osobnosť roka. „Zámerom tejto ceny je nájsť a poukázať na aktívnych študentov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju študentského, vedeckého či kultúrneho života na našej univerzite,“ uviedol Matej Martovič, predseda Študentskej rady UCM v Trnave.

Študenti mohli byť nominovaní celkom v piatich kategóriách: vedecká činnosť, reprezentácia univerzity v rámci športu, v rámci kultúry, prínos pre univerzitu a práca v študentských spolkoch. Hlavnou kategóriou bola študentský líder.

Podujatia sa zúčastnili a ceny odovzdali rektor a prorektori univerzity a prodekani jednotlivých fakúlt. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie univerzitného zboru Unitty a finalista Hlasu Československa Martin Císar.

Výhercovia jednotlivých kategórií:
Veda: Alena Packová
Šport: Rebeka Martinkovičová
Kultúra: Tomáš Kramár
Organizácia roka: UFS Trnafčan
Prínos pre školu: Dominika Cifrová
Študentský líder: Matej Martovič

Gratulujeme všetkým výhercom, držíme im palce v ich ďalšej činnosti a ďakujeme za ich prínos k rozvoju univerzity!