27. 09. 2017

  27.9.2017 - 29.9.2017    Medzinárodná konferencia Applied Natural Science

V rámci osláv 20 výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied UCM v Trnave organizovala a uskutočnila v dňoch 27. – 29. septembra 2017 v hoteli Grand v Jasnej šiesty ročník medzinárodnej konferencie Applied Natural Sciences 2017, konanej pod záštitou Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. profesora, rektora UCM v Trnave.

Konferencie sa aktívne zúčastnilo 138 účastníkov z 11 krajín. Konferenciu otvoril rektor univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. profesor. V plenárnych prednáškach vystúpili dve významné osobnosti z oblasti vedy - prof. Azzedine Bousseksou z Národného vedeckovýskumného centra (CNRS) Toulouse vo Francúzsku s prednáškou „MOLECULAR SPIN CROSSOVER PHENOMENON AT THE NANOSCALE MOTION AND SPINTRONIC PROPERTIES“ a prof. Franz Renz z Inštitútu anorganickej chémie, Leibniz University of Hannover v Nemecku s prednáškou „SPIN CROSSOVER WITH THERMAL HYSTERESIS IN IRON(III)-SELENOCYANATO COMPLEX“.

Konferencia pokračovala zasadnutiami v šiestich sympóziách:

  • Chémia a aplikovaná chémia,
  • Aplikovaná biológia a biotechnológia,
  • Aplikovaná informatika,
  • Aplikovaná fyzika,
  • Pedagogika, humanitné vedy a cudzie jazyky v prírodných a technických vedách,
  • Mladí vedci - budúcnosť vedy.

Vedeckí pracovníci a pedagógovia v nich prezentovali výsledky vedeckých projektov a diskutovali o posledných trendoch v oblasti jednotlivých vedných disciplín. S ohlasom sa stretlo sympózium mladých vedcov a naznačilo smerovanie ďalších ročníkov tradičnej konferencie. Na záverečnom plenárnom zasadnutí boli ocenení mladí vedci za najlepšie prezentácie a najlepšie vedecké postery.

Konferencia sa stretla s pozitívnym ohlasom všetkých zúčastnených a dôstojne reprezentovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Podujatie sa nieslo v duchu osláv 20. výročia univerzity.

Podrobnosti nájdete na: http://ans2017.ucm.sk/