29. 01. 2019-A

  29.1.2019 - 30.1.2019    UCM na výstave Kam na vysokú 2019

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa aj tento rok zúčastnila veľtrhu Kam na vysokú 2019. Výstava má charakter Roadshow - putuje po 6 krajských mestách Slovenska. Je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Zástupcovia našej univerzity sa jej zúčastnili dňa 29. januára v Trnave a následne 30. januára 2019 v Nitre.

Každá fakulta a inštitút vyslali svojich najpovolanejších zástupcov – samotných študentov, doktorandov a pedagógov, ktorí stredoškolákom prezentovali možnosti štúdia na našej univerzite, rozprávali o študijných programoch, svoje zážitky a skúsenosti a ako vyzerá študentský život u nás na UCM a v Trnave.

Veríme, že sme oslovili veľa mladých študentov stredných škôl a v budúcom akademickom roku získame nadšených prvákov na všetkých fakultách aj inštitúte.