29. 04. 2019 - A

  29.4.2019    Vyhodnotenie súťaže k 100. výročiu úmrtia M.R. Štefánika a prezentácia publikácie Prebijem sa! Štefánik

Prezentácia najnovšej publikácie Jozefa Banáša Prebijem sa! Štefánik muž železnej vôle, sa uskutočnila 29. apríla v čitárni Univerzitnej knižnice UCM. Vedúca univerzitnej knižnice, Darina Kráľová, predstavila Jozefa Banáša, jeho tvorbu a najnovší román venovaný životnej ceste a odkazu Milana Rastislava Štefánika. Jozef Banáš odpovedal na mnohé otázky a prezradil, že práca na tejto knihe bola doposiaľ najťažšia, musel naštudovať veľké množstvo informácií a prameňov. Kniha je však úspešná, za päť mesiacov sa predalo viac ako 22 tisíc výtlačkov. Apeloval i na prítomných študentov, aby mali v živote stanovený cieľ, aby pevne išli za svojím cieľom a nevzdávali sa, rovnako ako Štefánik, ktorý sa navzdory mnohým nepriaznivým okolnostiam nevzdával a išiel si za svojím cieľom. Na záver sa konala autogramiáda.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie vedomostnej súťaže k 100. výročiu úmrtia M.R. Štefánika, ktorú vyhlásila Univerzitná knižnica UCM 1. januára 2019. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti do 25. apríla 2019. Do súťaže zapojilo 101 súťažiacich, z nich vylosovali hostia: PhDr. Michal Lukáč , PhD., prorektor pre vzdelávanie UCM, spisovateľ Jozef Banáš a zástupca z radov študentov, troch výhercov: Moniku Krajčiovú /FMK/, Veroniku Patúcovú /FSV/ a Teréziu Schmidtovú /FSV/. Výhercovia okrem vopred avizovanej knihy a propagačných predmetov, ktoré venovala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, získali aj tričko s potlačou od Jozefa Banáša. Výhercom srdečne gratulujeme.