Ďalšie aktuality

23.1.2019
Grantový program Poisťovne Kooperatíva "Bezpečne v komunite, bezpečne doma"
Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. V jeho štvrtom roční...
čítať viac
23.1.2019
Grantové programy TATRABANKY
Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov podporuje vzdelávanie, kvalitu vzdelávacieho procesu na vysokých školách,  inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu, venuje sa zvyšovaniu jeho úrovne, ale aj podporuje jednotlivcov, ktorí dosahujú vynikajúce vý...
čítať viac
23.1.2019
Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov de...
čítať viac
18.1.2019
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
17.1.2019
ICM ERASMUS+ - podávanie prihlášok
Termín podávania prihlášok v rámci ERASMUS+ International Credit Mobility (Medzinárodná kreditová mobilita), t.j. mobility mimo krajín EÚ: 5. február 2019 do 12:00 SEČ.
čítať viac
16.1.2019
UCM v médiách
Výber informácií publikovaných a zverejnených o Univerzite sv. Cyrila a Metoda v médiách (priebežne dopĺňané) nájdete v pravom roletovom menu Verejnosť – UCM v médiách.
čítať viac
17.12.2018
Predvianočné stretnutie rektorátu UCM v Trnave
Dňa 17.12.2018 sa konalo Predvianočné stretnutie zamestnancov rektorátu UCM v Trnave. Na stretnutí sa zúčastnilo vedenie UCM na čele s rektorom, prof. Romanom Bočom, dekani všetkých fakúlt a riaditeľ inštitútu UCM - doc. Katarína Slobodová Nováková, doc. Jozef Sokol, doc. Jarosla...
čítať viac
17.12.2018
Odovzdanie predmetov z charitatívnej zbierky
Spoločne s kolegyňami z Trnavského samosprávneho kraja z odboru sociálnych vecí, p. riaditeľkou B. Flamíkovou a p. D. Nagyovou, sme v uplynulú stredu odovzdali zbierku šatstva, obuvi, hračiek a predmetov Domovom sociálnych služieb a krízovým centrám v regióne Trnava.
čítať viac