Ďalšie aktuality

14.11.2018
Školiace mediálne centrum na FMK UCM
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) zriadila Školiace mediálne centrum (ŠMC) zamerané na podporu a rozvoj mediálnych kompetencií žiakov, študentov a pedagógov základných a stredných škôl, ale aj ďalších subjektov. Novovzniknuté...
čítať viac
14.11.2018
Imatrikulácie prvákov
V dňoch 16. novembra a 23. novembra sa uskutočnia na UCM slávnostné imatrikulácie študentov I. roku denného bakalárskeho štúdia.
čítať viac
14.11.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 13.11.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie.
čítať viac
13.11.2018
Miroslava Kopúňová z FF UCM získala bronzovú medailu v karate
Študentka psychológie na Filozofickej fakulte UCM  Bc. Miroslava Kopúňová tento víkend (10.11.2018) získala bronzovú medailu z Majstrovstiev sveta v karate v španielskom Madride.
čítať viac
13.11.2018
Fond na podporu umenia podporil projekt na nákup nových kníh do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave získala v roku 2018 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 5 000 € na projekt Akvizícia aktuálnej literatúry - nevyhnutná podmienka pre rozvoj vzdelávania a výskumu na univerzite
čítať viac
13.11.2018
Prečíslovanie telefónnych čísiel študijných oddelení
Centrum informačno-komunikačných technológií UCM oznamuje, že dňom 12.11.2018 došlo k prečíslovaniu telefónnych čísiel študijných oddelení nasledovne:
čítať viac
13.11.2018
Oznam o voľbách do ŠR VŠ SR
Predseda AS UCM PhDr. J. Lenč, PhD. a členka senátu UCM za študentskú časť AS UCM oznamujú všetkým členom študentskej obce univerzity, že voľby do ŠR VŠ SR za UCM sa budú konať vo štvrtok 15.11.2018 nasledovne:
čítať viac
12.11.2018
Stretnutie s jubilantami
Dňa 8.11.2018.sa uskutočnilo stretnutie s jubilantami, ktorí v roku 2018 oslávili jubileum – 50 rokov, 60 rokov,70 rokov.
čítať viac