Ďalšie aktuality

14.12.2018
Relaxačná miestnosť pre zamestnancov sprístupnená
Od 14.12.2018 je sprístupnená relaxačná miestnosť pre zamestnancov na štvrtom poschodí UCM, budova na Hajdóczyho ul.
čítať viac
12.12.2018
Študentská zóna otvorená!
Pán rektor UCM,  prof.  Roman Boča, a spolu so študentkami a študentmi slávnostne otvorili priestor modernej študentskej zóny podvečer 11.12.2018.
čítať viac
10.12.2018
Dekanka FF v Trnavskom rádiu
Dekanka Filozofickej fakulty UCM doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. bola na Mikuláša, vo štvrtok 6.12.2018, hosťkou v Trnavskom rádiu.
čítať viac
7.12.2018
Charitatívna zbierka bola úspešná
Dňa 5. decembra 2018 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala Charitatívna zbierka odevov a predmetov dennej spotreby s cieľom pomôcť tým, ktorí sa ocitli v materiálnej tiesni. Išlo o pilotnú akciu organizovanú na podnet univerzity a konala sa pod záštitou rekt...
čítať viac
7.12.2018
Nepedagogické Erasmus mobility v letnom semestri 2018/2019 - ponuka
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v letnom semestri 2018/2019.
čítať viac
1.12.2018
Voňavý advent v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave
Vianoce sú čarovným obdobím, v ktorom sa dejú neobyčajné veci a zázraky môžu zažiť nielen deti, ale aj dospelí.
čítať viac
28.11.2018
Jozef Matúš – spomienka na rektora (1940 – 2017)
Spomienky..... sú stále živé a veľmi bolestné... Bola streda, november 2018, 5.00 h. Bežný čas, kedy doc. Jozef Matúš vstával do práce, aby už o 7.00 h sedel v kancelárii a pri zelenom čaji sa venoval svojim pracovným povinnostiam. Vo svojej pracovnej taške mal pripravenú prednášk...
čítať viac
21.11.2018
Úspešné inauguračné konanie v odbore Biofyzika
Doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave absolvovala úspešné inauguračné konanie v odbore Biofyzika – v tomto odbore ako prvá na Slovensku, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
čítať viac