Ďalšie aktuality

5.2.2019
10. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je literárna, výtvarná, elektronická súťaž registrovaná MŠVVŠ SR, organizovaná od 10.ročníka Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre na celoštátnej úrovni.
čítať viac
4.2.2019
Podpis Memoranda o spolupráci medzi CSU a UCM
V dňoch 11.1. - 18.1. sa JUDr. Marcel Vysocký, PhD., vedúci oddelenia vonkajších vzťahov UCM v Trnave a Mgr. Juliána Mináriková, PhD., prodekanka Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK UCM), zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v Číne. Počas pobytu absolvovali viacero stretnut...
čítať viac
31.1.2019
Deň otvorených dverí na UCM úspešný
Dňa 29.1.2019 sa uskutočnil Deň Otvorených Dverí Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V priestoroch modernej budovy Fakulty sociálnych vied sa vo foyer na prízemí prezentovali jednotlivé fakulty univerzity, ale aj záujmové spolky a súčasti univerzity.

Filozofická fakult...
čítať viac
25.1.2019
Výskumný APVV projekt z UCM - excelentný
Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila publikáciu Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, v ktorej je zaradený aj  výskumný projekt APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka, pod vedením prof. RNDr. Petra...
čítať viac
24.1.2019
Výzva - Fond pre podporu výskumu UCM
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
čítať viac
24.1.2019
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
23.1.2019
Grantové programy TATRABANKY
Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov podporuje vzdelávanie, kvalitu vzdelávacieho procesu na vysokých školách,  inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu, venuje sa zvyšovaniu jeho úrovne, ale aj podporuje jednotlivcov, ktorí dosahujú vynikajúce vý...
čítať viac
23.1.2019
Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov de...
čítať viac