Ďalšie aktuality

Štipendium pre zahraničných študentov
Zahraniční študenti študujúci na dennom štúdiu na slovenskej VŠ sa môžu o štipendium NŠP uchádzať v prípade, že majú trvalý pobyt v SR. V prípade občanov EU postačuje predložiť registráciu občana EU. Záujemcovia sa môžu uchádzať o štipendium do ktorejkoľvek krajiny sveta.
čítať viac
Predmet športové aktivity – priebeh
Predmet športové aktivity sa začne vyučovať v pondelok 28.09.2020 a bude v zimnom semestri akademického roku 2020/21 formou cvičenia vo fitness.
čítať viac
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
čítať viac
Čestné vyhlásenie študenta COVID-19
V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre akademický rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadame študentov o vyplnenie čest...
čítať viac
Otváracie hodiny univerzitnej knižnice od 21. septembra 2020
Otváracie hodiny Centra informačných zdrojov - UK UCM v Trnave od 21. septembra 2020
čítať viac
Psychologička I. Šefarová (FF UCM) v Trnavskom rádiu
Dňa 17. septembra 2020 bola hosťom Rannej šou Trnavského rádia PhDr. Iveta Šefarová, PhD., ktorá pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UCM. Okrem výučby na UCM pracuje ako klinická psychologička a je tiež krajskou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre psycho...
čítať viac
Moderný internát pre študentov UCM
Druhá etapa modernizácie Študentského domova UCM na Námestí J. Herdu sa v týchto dňoch ukončila.
čítať viac
Projekt APVV schválený
Projekt APVV PP COVID 20 - 0010
Rada  Programu Agentúra na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov schválila projekt podaný tímom riešiteľov z UCM v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020  na projekt  PP-COVID-20-0010 a rozhodla  o poskytnutí fina...
čítať viac