Ďalšie aktuality

Zasadnutie AS UCM
Dňa 28. 6. 2022 o 13.00 hod.  sa uskutoční v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave zasadnutie AS UCM.
čítať viac
Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka na pôde UCM
Dňa 08. júna 2022 sa v Aule Jozefa Matúša Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo podujatie Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny.
čítať viac
Slávnostné promócie absolventov – harmonogram
Vážené absolventky a absolventi,
srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia.
čítať viac
Účasť na Erasmus+ nepedagogickej mobilite - výzva
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobilite v akademickom roku 2022/2023.
čítať viac
Terénny výskum našich etnológov v Argentíne
V dňoch 28. apríla – 14. mája 2022 naši kolegovia prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. a Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., spolu s Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci riešenia projektu APVV 20-0263 Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revita...
čítať viac
Panelová výstava - Slovenskí vedci: prístup povolený
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) pripravilo výstavu o slovenských vedcoch, ktorú sme na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave zapožičali a je  dostupná v priestoroch foyer budovy na Bučianskej ulici.
čítať viac
Doc. Hornáček Banášová členkou správnej a dozornej rady SAAIC
Kolegyňa z FF UCM doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. bola na zasadnutí SAAIC dňa 20.apríla 2022 zvolená za členku Správnej a dozornej rady SAAIC na obdobie 2022 -2025. Považujeme to za ocenenie práce našej kolegyne v oblasti internacionalizácie a rozvoja medzinárodnej...
čítať viac
Agenda rodovej rovnosti na UCM
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave považuje rovnakú hodnotu všetkých ľudí a rovnosť príležitostí jednotlivcov za fundamentálny princíp pre rozvoj moderného vzdelávania aj vedeckého poznania. V záujme plného využitia tvorivého potenciálu žien a mužov, ako aj rozvíjania ich o...
čítať viac