Ďalšie aktuality

Pripomenuli sme si sviatok svätých Cyrila a Metoda
5. júla je v Slovenskej republike Štátny Sviatok sv. Cyrila a Metoda na počesť kresťanských vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda. Duchovný odkaz vierozvestov a patrónov Európy je silný aj v súčasnosti. Konštantín (Cyril) a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity a slova...
čítať viac
Nový poverený prorektor pre vzdelávanie - doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. bol s účinnosťou od 1. júla 2022 poverený výkonom funkcie prorektora pre vzdelávanie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Harmonogram promócií
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2021/2022.
čítať viac
Menovanie povereného dekana FZV UCM
Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. odovzdala menovací dekrét MUDr. Jurajovi Štofkovi, PhD., MBA, MPH a poverila ho funkciou dekana Fakulty zdravotníckych vied  UCM v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2022 na obdobie do 31.decembra 2022.
čítať viac
Konferencia Ochrana ovzdušia 2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2022.
čítať viac
Oznam Organizačného oddelenia UCM
Dňa 4.7.2022 bude organizačné oddelenie UCM zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.
čítať viac
UCM je členom Oracle Academy
UCM získala prístup k vzdelávacej platforme od Oracle. Pedagógovia UCM si môžu vytvoriť bezplatné konto Oracle Academy a rozvíjať vedomosti v IT sektore.
čítať viac
Nové číslo univerzitného časopisu ATTELIÉR
Prečítajte si najnovšie číslo univerzitného časopisu ATTELIÉR.
čítať viac